Omfangsdræn og fugtsikring i København

Hvis du døjer med fugt i kælderen, så kan et omfangsdræn med fordel være løsningen på problemet.

Vi hjælper med

  • Utætte tagbrønde eller kloakledninger.
  • Revner eller huller i fundamentet, som gør, at vandet kan trænge ind i kælderen.
  • Problemer med omfangsdrænet.

Lad os tage en snak

Lad os tage en snak

Udfyld felterne og lad os kontakte dig

Sender

Omfangsdræn og fugtsikring

Hvis du døjer med fugt i kælderen, så kan et omfangsdræn med fordel være løsningen på problemet. Et omfangsdræn leder det overskydende vand væk og reducere dermed risikoen for vandskader. Der er mulighed for tilskud til projektet, hvis du vælger at isolere kældervæggen.

Vælg derfor altid at få isoleret kældervæggen i forbindelse med etablering af omfangsdræn da det kan mærkes på varmeforbruget og budgettet. Det er vigtigt at vælge professionelle håndværkere til at etablere omfangsdræn, da du hurtigt kan komme rigtig galt af sted med at forsøge dette selv. Der findes en lang række eksempler på familier som har været nød til at gå fra hus og hjem pga. et fejlslagent forsøg på at ligge omfangsdræn omkring fundamentet.

Første skridt er typisk at grave jorden væk omkring fundamentet. En del af det som skal ”bære” huset, er jorden som ligger op ad fundamentet. Derfor skal man være yderst opmærksom og varsom, når man fjerner jorden helt ned til fundamentets underkant. Typisk graver man kun 1 meter jord væk. Herefter placeres drænet (og evt. isolering).

Afslutningsvist fyldes hullet op igen, – og dette før man graver den næste meter væk fra fundamentet. Dette er grunden til at omfangsdræn er dyrere end mange end mange tror. Til gengæld sikrer det dit hus mod uoprettelige skader.

Hjælp ved vand i kælderen

Der er meget man kan gøre, for at forebygge vandskader. Det handler især om vedligehold af brønde og kloak, så de kan klare de vandmængder, der kommer med voldsom regn og sne.

Derfor opstår vandskader

Ifølge Forsikring og Pension blev der i 2014 anmeldt knap 70.000 vandskader på enfamilieshuse i Danmark. Langt størstedelen skyldtes skjulte rør og stikledninger, men også ekstreme vejrforhold var grund til mange af skaderne. Der kan altså være flere årsager til, at der opstår en vandskade i et hus.

De problemer, der oftest er skyld i vandskader er…

  • Utætte tagbrønde eller kloakledninger.
  • Revner eller huller i fundamentet, som gør, at vandet kan trænge ind i kælderen.
  • Problemer med omfangsdrænet.

Når en vandskade forekommer selvom ovenstående forhold er i orden, skyldes det ofte ekstreme vejrforhold, eksempelvis…

  • Når havet eller åer går så meget over deres bredder, at der løber vand derfra, ud i huse og kældre. Dette fænomen kaldes stormflod.
  • Når kloakkerne bliver overbelastede ved voldsomme regnskyl, så afløbsvandet bliver presset op gennem gulvafløbet.
  • Når grundvandet stiger så kraftigt at vandet presses op igennem utætheder i eksempelvis kældergulv og kælderydervægge.

Lad os tage en snak

Lad os tage en snak

Udfyld felterne og lad os kontakte dig

Sender