Pumpebrønde

En pumpebrønd fungere ved at opsamle spildevandet fra gulvafløbet og et toilet i kælderen, hvis dette haves.

Når pumpebrønden er fyldt, bliver spildevandet fra dit hus automatisk pumpet ud i det kommunale kloaksystem ved hjælp af en eldrevet pumpe. En pumpebrønd bliver typisk installeret, hvis afløbene inde i kælderen ligger for lavt i forhold til kloakken i vejen udenfor. Med en pumpebrønd undgår du, at få kloakvand op igennem afløbet i din kælder når det regner kraftigt, og kloaksystemet ikke kan nå at aflede vandet hurtigt nok.

En pumpebrønd kan rumme en del spildevand, så hvis der ikke er plads i kloaksystemet under kraftigt regnvejr, bliver spildevandet i pumpebrønden og pumpes først ud, når der igen er plads.

Pumpebrønden er konstrueret således, at spildevandet fra kloakken ikke kan løbe ind til huset og op gennem afløbet. Hvis pumpen ikke virker, vil spildevandet, der ledes ud i pumpebrønden fra kælderen, langsomt fylde kloakrørene under huset, hvilket på et tidspunkt vil medføre oversvømmelse. Der skal derfor være en alarm der advarer om, at pumpen ikke virker, så den kan bliver repareret og oversvømmelser undgås.

Der stilles store krav til den pumpe, hvis formål er at pumpe spildevandet væk. Pumpen, skal være mærket og godkendt til spildevand, og hvis der også skal ledes vand fra et toilet til pumpebrønden, er kravene endnu højere. Pumpen skal altså være godkendt til spildevand, der indeholder afføring og urin. Hvis der ikke anvendes en korrekt pumpe, tæres den meget hurtigt, da den konstant udsættes for spildevand. Man er selv ansvarlig for kloakken på sin grund, men kommunen er ansvarlig for kloakrørene ude i vejen. Kommunerne har haft et stort efterslæb med at opgradere og renovere kloakkerne.

Indtil kommunerne har helt styr på kloakken, kan pumpebrønden forhindre din kælder i at blive oversvømmet. Det er meget vigtigt, at du informerer din kommune, hvis din kælder har været oversvømmet – eller hvis den hat været tæt på at blive det. Kommunen kan derved bruge dine -og dine naboers oplysninger til at prioritere ud fra, når kloakken skal opgraderes og renoveres. En pumpebrønd placeres normalt altid uden for huset, hvor kloakvandet fra kælderen kommer ud.

Pumpebrønden er oftest præfabrikeret, så man køber en samlet løsning, der består af en brønd med en pumpe installeret. Det er vigtigt, at pumpebrønden har et lufttæt dæksel, så man ikke generes af lugten fra spildevandet. Nede i pumpebrønden skal bunden være skrå (en såkaldt banket), så alt spildevandet og det medfølgende skidt, når ned til pumpen, der placeres på det laveste sted. En pumpebrønd graves normalt ned i jorden lige uden for hus, hvor kloakrøret kommer ud fra kælderen.

Pumpebrønd til drænvand

En pumpebrønd kan også bruges til at fjerne drænvand rundt om kældre, hvis drænet ligger lavt i forhold til kloakledningen i vejen. Med dræn og en pumpebrønd kan det undgås at få vand ind gennem utætte kælderydervægge og kældergulve. Pumpebrønden opsamler drænvandet og pumper det efterfølgende over i kloakken. En pumpebrønd til drænvand rummer normalt ikke så meget vand, og pumpen kører derfor jævnligt. Et anlæg af denne type er ofte mindre og billigere end en pumpebrønd til spildevand.

Kravene til en pumpe der leder drænvand væk, er ej heller så høje som til en pumpe til spildevand, da drænvandet jo er rent vand der ikke er så hårdt ved pumpen.

Ring 312 312 50
Lad os tage en snak

Lad os tage en snak

Udfyld felterne og lad os kontakte dig

Sender