Reparationer og nyanlæg

Kiefer Kloak tilbyder reparationer og nyanlæg af blandt andet kloakledninger. Kloakledninger befinder sig selvsagt i jorden, og eftersom jorden er et både dynamisk og bevægeligt materiale, er slidtage uundgåeligt på længere sigt.

Denne slidtage kan i værste tilfælde resultere i, at kloakvandet siver ud i den omkringliggende jord. Særligt gamle ledninger, der har ligget i jorden i mange år, er udsatte. Ældre kloakledningers modstand er ofte en del højere, hvilket øger risikoen for udsivninger og utætheder.

I dag fremstilles kloakledninger i plastikmaterialet PVC, hvilket minimerer den indvendige friktion, og dermed også den indvendige slidtage på ledningen. Når der opstår læk, er det typisk kloakledningernes samlinger, der er synderne – men også her har vi gjort store fremskridt. Hvor ældre kloakledninger typisk er samlet med pakgarn eller asfalt, der begge er ufleksible materialer, samler vi i dag kloakledninger med gummimuffer, der tager hensyn til jordens konstante bevægelse.

Ring 312 312 50
Lad os tage en snak

Lad os tage en snak

Udfyld felterne og lad os kontakte dig

Sender